04-8343333

קורס עיוני ומעשי | קורס מס' 2.

15 - 16 March, 2018

הטיפול-ברקמה-הרכה-באימפלנטולוגיה

הטיפול ברקמה הרכה באימפלנטולוגיה

קורס עיוני, מעשי ושידור חי במרכז להכשרת רופאים